top of page
Missie
Missie
(waar staan we voor?)

De Kajuit is ontstaan voor jongeren vanaf 16 jaar met een verstandelijke beperking en overige problematiek. Een plek waar jongeren met als uitstroomprofiel ‘dagbesteding’ kunnen werken en zichzelf kunnen ontwikkelen. Door de toenemende vraag voor dagbesteding aan kinderen die (nog) niet toe zijn aan het functioneren in een (grotere) groep, hebben we besloten de doelgroep te verbreden.

 

De Kajuit staat voor een breed aanbod in dagbesteding aan kinderen en jeugdigen met een verstandelijke beperking en een complexe hulpvraag en/of andere problematiek. De Kajuit heeft een brede doelgroep en biedt dagbesteding aan:

 

  • Kinderen/jongeren met als uitstroomprofiel ‘dagbesteding’: een ontwikkelingsgerichte dagbesteding met een breed scala aan activiteiten binnen het dagprogramma

  • Kinderen/jongeren die zijn vastgelopen binnen het ZMLK onderwijs door onder andere overvraging en/of overprikkeling

  • Kinderen die (nog) niet kunnen functioneren in een grote groep en (nog) niet klaar zijn voor een schoolse setting

Om ervoor te zorgen dat iedere jeugdige zich kan ontwikkelen, wordt er gewerkt in kleinschalige groepen met minimaal 1 begeleider voor maximaal 3 kinderen. Iedere jeugdige heeft een programma op maat, binnen de kaders van het dagprogramma. 

 

De Kajuit maakt gebruik van verschillende methodieken en de behandelmethode PRT. Ook staat de Kajuit open voor samenwerking met bijvoorbeeld speciaal onderwijs, om schoolse vaardigheden aan te kunnen bieden aan kinderen die cognitief wel toe zijn aan school, maar voor wie een groep (nog) te ingewikkeld is.

Home 1 (Groot).jpeg
bottom of page