top of page
DSC08437.jpg

Privacyverklaring

De Kajuit is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Dagbesteding De Kajuit

Koolwijkseweg 41

2821NT Stolwijk

info@dbdekajuit.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Kajuit verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je zelf gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam

 • Adres

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IP-adres

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 • Internetbrowser en apparaat type

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijv. in correspondentie of telefonisch contact

 • Foto- en videomateriaal (mits je hiervoor schriftelijk toestemming hebt gegeven)

 • Begeleidingsplannen, zorginhoudelijke verslagen en alle informatie die nodig is om een cliënt een passende dagbesteding te kunnen bieden

 

Het doel van het verwerken van persoonsgegevens

De Kajuit verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 • Om een passende en zinvolle dagbesteding te bieden, afgestemd op de cliënt.

 • Het afhandelen van een betaling in de webshop.

Het bewaren van persoonsgegevens

De Kajuit bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens verzameld worden.

 • Persoonlijke gegevens (zoals naam, adres en telefoonnummer) van cliënten of verwijzer(s) die geen gebruik maken van onze diensten, maar wel contact hebben gezocht: onbepaalde tijd.

 • Persoonsgegevens en cliëntdossiers van cliënten die zorg ontvangen: voor de duur van de zorgverlening tot 15 jaar na beëindiging van de zorgverlening.

 • Foto- en videomateriaal wordt gebruikt voor supervisiedoeleinden en de website. Enkel indien hiervoor door ouder(s) en/of wettelijk vertegenwoordigers expliciet toestemming voor gegeven is. Dit materiaal wordt bewaard voor de duur van de zorgverlening tot 1 jaar na de zorgverlening.

 • Medische gegevens worden bewaard om een effectieve behandeling te kunnen bieden en worden gebruikt voor de duur van de behandeling.

Het delen van persoonsgegevens met derden

De Kajuit verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Kajuit en heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek bij ons kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou te versturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van je persoonsgegeven of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dbdekajuit.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en je BSN-nummer zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Kajuit neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@dbdekajuit.nl. De Kajuit maakt gebruik van een beveiligd elektronisch cliëntdossier en verstuurt gegevens via een beveiligd mailsysteem.

 

Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over onze privacyverklaring, dan kun je ons een bericht sturen via het contactformulier op de website.

bottom of page