top of page
Visie
(waar gaan we voor?)

De Kajuit is een kleinschalige, maatschappelijk gedreven onderneming en biedt ontwikkelingsgerichte dagbesteding aan kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en een complexe hulpvraag. De Kajuit wil een plek creëren waar veel vraag naar is, maar nog weinig aanbod. Een dagbesteding waar zowel kinderen als jongeren terecht kunnen. De jongeren met dagbesteding als uitstroomprofiel, maar ook de kinderen die zijn vastgelopen binnen het zmlk-onderwijs en thuis zijn komen te zitten. We willen voor hen weer een toekomst creëren waarin zij kunnen groeien en tot hun recht komen, successen kunnen ervaren en in kleine stapjes kunnen ontwikkelen. De Kajuit legt de focus op ontwikkelingsgerichte dagbesteding waarbij we per jeugdige kijken naar zijn/haar sterke punten, interesses en ontwikkelingsdoelen. Het perspectief van onze doelgroep kan op de Kajuit liggen, waar gewerkt wordt aan het ontwikkelen en/of behouden van vaardigheden (trede 2 en 3 van de participatieladder); maar het kan ook zijn dat kinderen als het ware klaargestoomd worden om op een later moment toch deel te kunnen nemen aan een grotere groep/schoolse setting. De Kajuit werkt altijd toe naar zo veel mogelijk zelfstandigheid. De Kajuit biedt maatwerk/flexibiliteit binnen een duidelijke structuur. We bieden zoveel structuur als nodig, maar laten jeugdigen daarbinnen zo vrij als mogelijk. Onze overtuiging is dat kinderen en jeugdigen alleen vanuit veiligheid kunnen ontwikkelen en in hun kracht worden gezet. De Kajuit wil die veiligheid zijn, een plek waar je mag zijn wie je bent en waar je mag ontwikkelen op je eigen tempo. Het is onze kwaliteit om te denken en werken in kleine stapjes, zodat iedere jeugdige successen kan ervaren en vieren.

Laarsjes
bottom of page