top of page
DSC09850 (Groot).jpg
Voor wie?

De Kajuit biedt ontwikkelingsgerichte dagbesteding aan kinderen en jongeren vanaf 4 jaar met een verstandelijke beperking, autisme, spraak-/taalproblematiek, een ontwikkelingsachterstand en/of syndromen.

De Kajuit vindt kwalitatief goede zorg belangrijk en daarom is er een gedragsdeskundige/zorgcoördinator betrokken, welke eindverantwoordelijkheid draagt voor het individuele begeleidingsplan van jeugdigen binnen de Kajuit. De gedragsdeskundige is betrokken bij het opstellen en bespreken van plannen en evaluaties en heeft een toezichthoudende en adviserende rol in het gezond houden van het pedagogisch-, begeleidings- en behandelklimaat en reflecteert met begeleiders op (groeps)dynamiek, afstand en nabijheid, rol van systeem, etc. Ook bij de afhandeling van incidenten is de gedragsdeskundige betrokken.

Voor wie
bottom of page